top of page
Betonowa ściana

 

Reprezentacja pokrzywdzonych

Jeżeli zostali Państwo pokrzywdzeni w skutku popełnienia przestępstwa, Kancelaria może zapewnić Państwu reprezentację w postępowaniu karnym na każdym etapie. Obsługujemy Klientów mieszkających na całym świecie, także w języku angielskim.

W postępowaniach prowadzonych z urzędu (dotyczy to większości przestępstw) składamy w Państwa imieniu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a następnie towarzyszymy Państwu podczas przesłuchania (i składania wniosku o ściganie, jeżeli jest on konieczny). Zapewniamy reprezentację także w czasie przesłuchań świadków i podejrzanego. Pozostajemy w stałym kontakcie z policjantami i prokuratorami, prowadzącymi postępowanie, informując Państwa na bieżąco. Gdy sprawa trafi do sądu, przyłączymy się do niej jako oskarżyciel posiłkowy, a jeżeli prokuratura odmówi jej wszczęcia lub dalszego prowadzenia, możemy złożyć w Państwa imieniu subsydiarny akt oskarżenia, W postępowaniu sądowym będziemy reprezentować Państwa na rozprawach i składać pisma procesowe, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, także zażalenia, apelację i kasację.

 

W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni) sporządzamy prywatne akty oskarżenia i działamy w Państwa imieniu jako oskarżyciel prywatny - reprezentujemy Państwa podczas posiedzenia pojednawczego, rozpraw oraz składamy pisma procesowe, w tym środki odwoławcze.  Jeżeli jest szansa na pojednanie, prowadzimy w Państwa imieniu rozmowy z oskarżonym i jego obrońcom. Wszelkie działania podejmujemy z myślą szybkim i skutecznym zakończeniu sprawy, zgodnie z Państwa najlepszym interesem.

bottom of page