top of page

Koszty adwokackie - Jak adwokaci ustalają wynagrodzenie?

Zaktualizowano: 29 cze 2023

Klienci, korzystający z usług Adwokata, często nie wiedzą, jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę przy sporządzeniu oferty zlecenia reprezentacji prawnej i w szczególności dlatego trudno im ocenić, czy oferta ta odpowiada rynkowym realiom. Jak zatem ustala się koszty adwokackie?


Wartość przedmiotu sporu - stawki z rozporządzenia

Co do zasady wynagrodzenie Adwokata nie może zostać ustalone na poziomie niższym, niż wynika to z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Wysokość tych stawek, w większości rodzajów spraw, uzależniona została przy tym od wartości spornej kwoty:

§ 2 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.


Jak wynika z powyższego zestawienia, wysokość potencjalnego zysku Klienta ma proporcjonalne przełożenie na koszty adwokackie.


Inne czynniki wpływające na koszty adwokackie

Dodatkowo, posiłkując się także uregulowaniem zawartym w ww. Rozporządzeniu (§ 15 ust. 3 pkt 1) – 4) oraz kierując się zdobytym doświadczeniem zawodowym, Adwokat stara się przy konstruowaniu oferty przewidzieć, jak duży nakład pracy będzie się wiązał z kompleksowym prowadzeniem przez niego sprawy, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

  • czas potrzebny na przygotowanie się do sprawy;

  • obszerność materiału dowodowego;

  • stopień skomplikowania sprawy;

  • liczbę stawiennictw w sądzie.

Te wszystkie elementy, rozpatrywane łącznie, wpływają na kształt oferty przypisanej dla konkretnej sprawy.


Success fee

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie tematyczne spraw, jak również przyjęty przez danego Adwokata model prowadzenia działalności, na rynku dość powszechnie spotyka się Kancelarie, które oferują mieszane modele wynagrodzeń, przyjmując za podstawę wyceny kwotę bazową, która pobierana jest od Klienta niezależnie od wyniku sprawy oraz dodatkowy składnik wynagrodzenia w postaci tzw. success fee, czyli wynagrodzenia, które należne jest wyłącznie w przypadku uzyskania korzystnego, z perspektywy Klienta, wyniku. Wynagrodzenie to najczęściej ustalane jest procentowo i uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu. Przyjmuje się przy tym, że Adwokat nie powinien ustalać success fee na poziomie przewyższającym 20 – 25% potencjalnego zysku Klienta, gdyż może to zostać uznane za sprzeczne z obowiązującymi zasadami etyki, jak również naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


31 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page