top of page
Betonowa ściana

 

Podział majątku wspólnego​​​

Podział majątku dorobkowego może być orzeczony w wyroku rozwodowym ale dzieje się tak jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy między małżonkami nie ma sporu co do składu majątku i sposobu jego podziału. Z uwagi na to, najczęściej majątek małżonków dzielony jest w odrębnym postępowaniu.

Co do zasady każdemu z byłych małżonków przysługuje połowa majątku. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku. Dodatkowo sporne mogą okazać się: skład majątku wspólnego oraz sposób jego wyceny. Należy pamiętać, iż w majątku mogą znajdować się nieruchomości obciążone kredytem (także frankowym) lub udziały spółki, której udziałowcem jest tylko jeden z małżonków. Były mąż czy żona mogą także starać się ukryć część zgromadzonych środków. Konieczne może stać się kwestionowanie opinii biegłych, czy też poszukiwanie zatajonych kont bankowych. Z tych powodów postępowania działowe bywają niezwykle skomplikowane i długotrwałe. Ogromne znaczenie odgrywa tu wiedza i doświadczenie, którymi chętnie się z Państwem podzielimy.

bottom of page