top of page

EJECUCIÓN Y QUIEBRA

Representamos a clientes en todo el mundo y, a menudo, no es necesaria su llegada a Polonia. Configuramos todos los detalles de forma remota y enviamos los documentos por correo o mensajería.

Servicios seleccionados de aplicación y quiebra:

Visite también nuestro blog sobre ejecuciones hipotecarias y quiebras:

Servicios relacionados:

Upadłość Warszawa

 

Upadłość to formalny stan prawny, który może zostać orzeczony w sytuacji, gdy osoba fizyczna (lub podmiot gospodarczy), staje się niewypłacalny i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. 

 

Proces upadłościowy ma na celu sprawiedliwe podzielenie majątku dłużnika między wierzycieli. Może mieć różne formy i konsekwencje w zależności od jurysdykcji i specyfiki danej sprawy. My specjalizujemy się w prowadzeniu procesów upadłości w Warszawie i każdym innym mieście.

Egzekucja Warszawa

 

Egzekucja to proces prawny, umożliwiający wierzycielowi dochodzenie swoich praw majątkowych wobec dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań. Realizowana jest przez komornika sądowego, który na podstawie tytułu wykonawczego, może zająć majątek dłużnika, w tym np. wynagrodzenie czy nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. 


Proces ten odbywa się z zachowaniem praw dłużnika i określonych granic prawnych, a my dbamy o to, by każda egzekucja w Warszawie, lub innym mieście, którą obsługujemy, została przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności.

bottom of page