top of page

DERECHO DE FAMILIA

Representamos a clientes en todo el mundo y, a menudo, no es necesaria su llegada a Polonia. Configuramos todos los detalles de forma remota y enviamos los documentos por correo o mensajería.

Servicios de derecho de familia seleccionados:

Visite también nuestro blog de derecho de familia:

Servicios relacionados:

Prawo rodzinne — definicja

 

Prawo rodzinne stanowi zespół przepisów prawnych z gałęzi prawa cywilnego, które regulują osobiste i majątkowe stosunki między członkami rodziny. Należą do nich między innymi: prawo małżeńskie, w tym zawieranie i rozwiązywanie związków małżeńskich, prawo pokrewieństwa, prawo opiekuńcze nad dziećmi oraz alimenty. Odgrywa więc zasadniczą rolę w ochronie praw i dobrego samopoczucia wszystkich członków rodziny, szczególnie dzieci. 

 

Prawo rodzinne jest nie tylko dziedziną prawa, ale także ważnym instrumentem społecznym, który pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji rodzinnych. Jego zrozumienie i właściwe stosowanie są kluczowe dla zapewnienia harmonii i dobra wszystkich członków rodziny.

Kogo dotyczy prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne dotyczy każdej osoby, która wchodzi w interakcje rodzinne — zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jego zakres jest szeroki i obejmuje różnorodne sytuacje życiowe. 


W naszej kancelarii obsługujemy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie i na całym świecie. W przypadku rozwodu prawo rodzinne reguluje kwestie podziału majątku, ustalenia alimentów oraz opieki nad dziećmi. W kontekście spraw opiekuńczych, zajmuje się m.in. prawami i obowiązkami rodzicielskimi, adopcją oraz opieką zastępczą. Prawo rodzinne ma także znaczący wpływ na osoby starsze i ich prawa do opieki oraz wsparcia ze strony rodziny.

bottom of page