top of page

CRIMINAL LAW

We represent Clients all over the world and their visit to Poland is often not necessary. We arrange all the details remotely and send the documents by post or courier.

Selected criminal law services:

Related services:

Also visit our criminal law blog:

Prawo karne — definicja

 

Prawo karne jest jednym z podstawowych filarów systemu prawnego, odgrywające kluczową rolę w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa społecznego. Jako dziedzina prawa, skupia się na definicji przestępstw oraz na ustalaniu odpowiednich sankcji dla osób, które te przestępstwa popełniają. Obsługa spraw związanych z prawem karnym wymaga zarówno dogłębnej wiedzy prawnej, jak i umiejętności analizy, negocjacji oraz skutecznego reprezentowania klientów przed organami ścigania i sądami.

 

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z prawem karnym w Warszawie (stacjonarnie) oraz w formie współpracy online, na całym świecie. Wszelkie szczegóły ustalamy zdalnie, a dokumenty przesyłamy pocztą bądź kurierem.

Reprezentując Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego w Warszawie i online stosujemy prawo karne materialne które definiuje czyny zabronione i sankcje za ich popełnienie, oraz prawo karne procesowe, regulujące zasady prowadzenia postępowań karnych. Prawo karne materialne koncentruje się na tym, co jest uznawane za przestępstwo i jakie kary można za nie nałożyć, natomiast prawo karne procesowe określa, jak osoby podejrzane o przestępstwo są ścigane, jak prowadzone są procesy, i jakie uprawnienia przysługują oskarżonym.

bottom of page