top of page

EXECUTION AND BANKRUPTCY

We represent Clients all over the world and their visit to Poland is often not necessary. We arrange all the details remotely and send the documents by post or courier.

Selected enforcement and bankruptcy services:

Also visit our blog on enforcement and bankruptcy:

Related services:

Upadłość Warszawa

 

Upadłość to formalny stan prawny, który może zostać orzeczony w sytuacji, gdy osoba fizyczna (lub podmiot gospodarczy), staje się niewypłacalny i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. 

 

Proces upadłościowy ma na celu sprawiedliwe podzielenie majątku dłużnika między wierzycieli. Może mieć różne formy i konsekwencje w zależności od jurysdykcji i specyfiki danej sprawy. My specjalizujemy się w prowadzeniu procesów upadłości w Warszawie i każdym innym mieście.

Egzekucja Warszawa

 

Egzekucja to proces prawny, umożliwiający wierzycielowi dochodzenie swoich praw majątkowych wobec dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań. Realizowana jest przez komornika sądowego, który na podstawie tytułu wykonawczego, może zająć majątek dłużnika, w tym np. wynagrodzenie czy nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. 


Proces ten odbywa się z zachowaniem praw dłużnika i określonych granic prawnych, a my dbamy o to, by każda egzekucja w Warszawie, lub innym mieście, którą obsługujemy, została przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności.

bottom of page