top of page

FAMILY LAW

We represent Clients all over the world and their arrival to Poland is often not necessary. We set all the details remotely and send the documents by post or courier.

Selected family law services:

Also visit our family law blog:

Related services:

Prawo rodzinne — definicja

 

Prawo rodzinne stanowi zespół przepisów prawnych z gałęzi prawa cywilnego, które regulują osobiste i majątkowe stosunki między członkami rodziny. Należą do nich między innymi: prawo małżeńskie, w tym zawieranie i rozwiązywanie związków małżeńskich, prawo pokrewieństwa, prawo opiekuńcze nad dziećmi oraz alimenty. Odgrywa więc zasadniczą rolę w ochronie praw i dobrego samopoczucia wszystkich członków rodziny, szczególnie dzieci. 

 

Prawo rodzinne jest nie tylko dziedziną prawa, ale także ważnym instrumentem społecznym, który pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji rodzinnych. Jego zrozumienie i właściwe stosowanie są kluczowe dla zapewnienia harmonii i dobra wszystkich członków rodziny.

Kogo dotyczy prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne dotyczy każdej osoby, która wchodzi w interakcje rodzinne — zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jego zakres jest szeroki i obejmuje różnorodne sytuacje życiowe. 


W naszej kancelarii obsługujemy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie i na całym świecie. W przypadku rozwodu prawo rodzinne reguluje kwestie podziału majątku, ustalenia alimentów oraz opieki nad dziećmi. W kontekście spraw opiekuńczych, zajmuje się m.in. prawami i obowiązkami rodzicielskimi, adopcją oraz opieką zastępczą. Prawo rodzinne ma także znaczący wpływ na osoby starsze i ich prawa do opieki oraz wsparcia ze strony rodziny.

bottom of page