top of page
Betonowa ściana

 

Alimenty na członka rodziny

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża nie tylko rodziców względem dzieci ale także krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W tym przypadku jednak przesłanką będzie popadnięcie uprawnionego w niedostatek. W pierwszej kolejności zobowiązany jest małżonek (także rozwiedziony lub w separacji, o ile istnieje obowiązek alimentacyjny wynikający z odrębnych przepisów), później zstępni (dzieci, wnuki itp.), następnie wstępni (np. dziadkowie) a na końcu rodzeństwo. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Od obowiązku alimentacyjnego można się uchylić dowodząc, iż żądanie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Warto podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny może wynikać także z przepisów o darowiźnie.

Nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz powodów jak i pozwanych. Możemy wyjaśnić Państwu wszelkie zawiłości prawne w kontekście konkretnej sytuacji i doradzić najlepsze rozwiązania, jak również poprowadzić proces w Państwa imieniu. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt. 

bottom of page