top of page

EGZEKUCJA I UPADŁOŚĆ

W obliczu trudności finansowych, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, mogą napotkać wyzwania związane z trudnym tematem, jakim jest egzekucja i upadłość. 
Te skomplikowane kwestie prawne często budzą wiele skrajnych emocji, a prawidłowe przeprowadzenie tych procesów często wymaga głębokiego rozumienia przepisów oraz właściwej strategii działania. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w zakresie tych zagadnień, dostarczając profesjonalne doradztwo.

Wybrane usługi dotyczące egzekucji oraz upadłości:

Odwiedź także nasz blog dotyczący egzekucji i upadłości:

Usługi powiązane:

Upadłość Warszawa

 

Upadłość to formalny stan prawny, który może zostać orzeczony w sytuacji, gdy osoba fizyczna (lub podmiot gospodarczy), staje się niewypłacalny i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. 

 

Proces upadłościowy ma na celu sprawiedliwe podzielenie majątku dłużnika między wierzycieli. Może mieć różne formy i konsekwencje w zależności od jurysdykcji i specyfiki danej sprawy. My specjalizujemy się w prowadzeniu procesów upadłości w Warszawie i każdym innym mieście.

Egzekucja Warszawa

 

Egzekucja to proces prawny, umożliwiający wierzycielowi dochodzenie swoich praw majątkowych wobec dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań. Realizowana jest przez komornika sądowego, który na podstawie tytułu wykonawczego, może zająć majątek dłużnika, w tym np. wynagrodzenie czy nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. 


Proces ten odbywa się z zachowaniem praw dłużnika i określonych granic prawnych, a my dbamy o to, by każda egzekucja w Warszawie, lub innym mieście, którą obsługujemy, została przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności.

bottom of page