top of page

KREDYTY FRANKOWE

Zielony promień światła

Reprezentujemy frankowiczów...

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnika w sprawie kredytów frankowych w Warszawie? Jesteś we właściwym miejscu! Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się doradztwem w obszarze prawa finansowego i udziela wsparcia Klientom, którzy mają zadłużenia w walucie franka szwajcarskiego.

Nie ograniczamy się tylko do swoich gabinetów. Udzielamy porad również telefonicznie, online oraz jeździmy do miejsca wyznaczonego przez Klienta

W latach 2006-2008 kredyty frankowe cieszyły się w Polsce sporą popularnością, chociaż ich zaciąganie wiązało się z pewnym ryzykiem. Niejasne i niezgodne z prawem zapisy zawieranych wówczas umów są obecnie przedmiotem sporów z bankami. Prawnicy naszej Kancelarii doskonale rozumieją specyfikę kredytów frankowych. Dzięki temu możemy Ci pomóc w zrozumieniu praw i znalezieniu rozwiązań, które pomogą chronić Twoje interesy.

Czym się zajmujemy?

Zdobyliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa bankowego, umów kredytowych oraz praw konsumenta. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń przysługujących kredytobiorcom względem banków w zakresie umów kredytów indeksowanych bądź denominowanych kursem franka szwajcarskiego. Zajmujemy się zarówno umowami obowiązującymi, jak i spłaconymi czy wypowiedzianymi.

W zależności od indywidualnej sytuacji każdego Klienta osiągamy następujące ustalenia:

  • Uznanie nieważności umowy kredytowej.

  • Zwrot wszystkich świadczeń spełnionych przez Kredytobiorcę na rzecz Banku w toku wykonywania umowy.

  • Ustalenie bezskuteczności postanowień dotyczących składowego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym LIBOR i pozostawienie w umowie wyłącznie postanowień dotyczących marży kredytu.

  • Zwrot nadpłaconych rat odsetkowych.

Dodatkowo dążymy do uzyskania zabezpieczenia roszczenia udzielonego na cały okres trwania postępowania. Polega ono na całkowitym zawieszeniu obowiązku uiszczania rat kapitałowo – odsetkowych na rzecz banku.

Nasz plan działania

Procedura dochodzenia roszczeń w powyżej wskazanym zakresie obejmuje następujące kroki.

  1. Przesłanie przez Klienta skanów umowy kredytu wraz z załącznikami (w tym regulaminu) oraz skanów aneksów do umowy, jeżeli takowe były zawierane. W przypadku braku niektórych z wymienionych dokumentów na wstępnym etapie analizy w większości przypadków wystarczy przesłanie umowy kredytu.

  2. Udzielenie Klientowi merytorycznej odpowiedzi na temat zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi w zakresie unieważnienia umowy kredytu czy tzw. „odfrankowienie” kredytu.

  3. Wystąpienie do banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącego historii kredytu.

  4. Zlecenie analitykowi finansowemu sporządzenia wyliczenia wartości roszczeń możliwych do dochodzenia na drodze postępowania sądowego.

  5. Wezwanie banku do zapłaty należnych kwot.

  6. Kompleksowa reprezentacja na etapie postępowania sądowego.

Naszym celem jest osiągnięcie dla Ciebie jak najkorzystniejszego rozwiązania w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Jesteśmy zawsze gotowi wysłuchać Twoich potrzeb i dostosować nasze działania do Twojej sytuacji.

Porozumienia z bankami

Jeżeli z różnych powodów nie chcesz wszczynać sporu sądowego, możemy zaproponować również reprezentację w negocjacjach z bankiem. Udział doświadczonego prawnika podczas ustalania warunków ugody może być skutecznym sposobem rozwiązania problemów związanych z kredytami czy innymi zobowiązaniami finansowymi. W przypadku, gdy nie chcesz angażować się w długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe, istnieje możliwość negocjacji z bankiem. Pozwala no na osiągnięcie korzystnego porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań.

Reprezentacja prawna w negocjacjach ma na celu ochronę interesów Klienta i dążenie do osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia. Adwokaci z naszej kancelarii wykorzystają doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z bankami i wiedzę na temat procedur oraz strategii negocjacyjnych. W ten sposób doprowadzimy do zawarcia porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Warto zaznaczyć, że negocjacje z bankiem wymagają profesjonalnego podejścia, wiedzy prawniczej i umiejętności komunikacyjnych. Nasz zespół adwokatów wykorzysta wszystkie swoje atuty, by efektywnie reprezentować Klientów w tego typu negocjacjach.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, zapewnimy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie negocjacji. Będziemy starali się osiągnąć jak najlepsze rezultaty i doprowadzimy do zawarcia porozumienia, które będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Postaw na nas!

W naszej Kancelarii cenimy sobie wysoką jakość usług oraz zaufanie Klientów. Dlatego każdej sprawie poświęcamy szczególną uwagę i dokładność. Naszym celem jest zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej, która pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat.

Zaufaj naszej kancelarii i skorzystaj z naszych usług najwyższej jakości!

Zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową lub spotkania się osobiście z naszymi prawnikami w Warszawie. Jesteśmy dostępni w biurach zlokalizowanych na ulicy Grenadierów na Pradze Południowej lub na Bemowie na ulicy Kazimierza Wyki. Przedstaw sprawę swojego kredytu frankowego i zaufaj naszej wiedzy.

Pamiętaj, jeżeli poszukujesz fachowego doradztwa, trafiłeś pod dobry adres!

bottom of page