top of page
Betonowa ściana

 

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców, jeżeli ich dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wbrew powszechnej opinii polskie prawo nie wprowadza żadnego ograniczenia wieku. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W przypadku rozwodu i separacji sąd automatycznie zasądzi alimenty na małoletnie dzieci. Dzieci pełnoletnie będą jednak musiały wytoczyć samodzielne powództwo, podobnie jak dzieci urodzone poza małżeństwem. W przypadku trwania związku małżeńskiego żądamy zasądzenia środków na zaspokojenie potrzeb rodziny. Możliwa jest także zmiana wyroku alimentacyjnego (także wyroku rozwodowego w tym zakresie), gdy usprawiedliwione potrzeby dziecka lub możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego ulegną zmianie. Gdy dziecko, uzyska samodzielność finansową, zasadne jest powództwo o zniesienie alimentów. Wysokość świadczenia zależy od dwóch czynników - usprawiedliwianych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Prawo międzynarodowe wprowadza wiele ułatwień w dochodzeniu i egzekucji alimentów od osoby mieszkającej za granicą. Najważniejszymi aktami prawnymi są tu: rozporządzenie unijne RWE 4/09,  konwencja nowojorska z 1956 r., konwencja haska z 2007 r., umowy dwustronne oraz zwyczaj oparty o zasadę wzajemności (min. USA, Kanada). Zajmujemy się zarówno doradztwem i pomocą w przygotowaniu odpowiednich wniosków do organów centralnych oraz reprezentacją w sprawach zawisłych przed polskimi sądami.

Nasz zespół pomoże Państwu ustalić adekwatną wysokość żądania alimentacyjnego, a także poprowadzi Państwa przez cały proces. Doradzimy w jaki sposób zebrać dowody bez gromadzenia tysięcy paragonów i faktur. Specjalizujemy się także w sprawach z elementami zagranicznymi. Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt.

bottom of page