top of page
Betonowa ściana

 

Czasowe powierzenie władzy rodzicielskiej

American School of Warsaw

Polskie prawo nie przewiduje dobrowolnego przekazania władzy rodzicielskiej (czy to tymczasowego, czy też na stałe) w drodze czynności prawnej między rodzicami a opiekunem. W tej materii orzeczenie musi wydać sąd rodzinny, a zrobi to jedynie chroniąc dobro dziecka w szczególnych sytuacjach. Przepisy niektórych państwa podchodzą do tej kwestii jednak odmiennie, dopuszczając tego typu przeniesienia. Zgodnie z art. 16 Konwencji haskiej z 19 października 1996 r. powstanie i ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej z mocy porozumienia lub jednostronnej czynności prawnej, bez udziału organu sądowego lub administracyjnego, podlega prawu państwa zwykłego pobytu dziecka z chwili, gdy porozumienie lub czynność jednostronna stały się skuteczne. Jednocześnie odpowiedzialność rodzicielska istniejąca według prawa państwa zwykłego pobytu dziecka trwa także po zmianie zwykłego pobytu dziecka, przy czym przy zmianie miejsca zwykłego pobytu przyznanie z mocy prawa odpowiedzialności rodzicielskiej osobie, której taka odpowiedzialność dotychczas nie przysługiwała podlega prawu państwa nowego zwykłego pobytu. Oznacza to, iż:

  • gdy dziecko ma miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym umowne przekazanie jest możliwe;

  • w państwie tym dojdzie do skutecznego umownego przekazania władzy rodzicielskiej, a następnie

  • dziecko przeprowadzi się do Polski,

 

osoba, która na mocy porozumienia uzyskała władzę rodzicielską utrzymuje ją. Władza rodzicielska może być wtedy współdzielona pomiędzy podmioty, którym przysługuje ona z mocy samego prawa w Polsce oraz te, które otrzymały ją na mocy porozumienia.

Istnieją jednak sytuacje, w których rodzice chcą wyznaczyć swojemu dziecku opiekuna, lecz nie chcą zrzekać się, ani zawieszać swojej władzy rodzicielskiej oraz nie mają możliwości zawarcia umowy o władzę rodzicielską w sposób wskazany powyżej. Zdarza się to m. in., gdy dziecko uczęszcza do American School of Warsaw, a rodzice muszą wyjechać na dłuższy okres czasu. Zgodnie z regulaminem szkoły uczeń musi mieszkać z co najmniej jednym rodzicem lub opiekunem prawnym na terenie Warszawy, aby zostać przyjętym i nadal uczęszczać do ww. placówki. W takiej sytuacji amerykańskie prawo dopuszcza udzielenie notarialnego pełnomocnictwa. Wydaje się, iż istnieje możliwość zawarcia umowy oraz udzielenia pełnomocnictw, na mocy których wskazana przez rodziców osoba będzie mogła wspomagać ich w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nie ograniczając jej przy tym. Będzie miało to zastosowanie głównie w szczególnych sytuacjach, w których dobro dziecka przemawia za niezwłocznym działaniem pełnomocnika, gdy brak jest zgody rodziców (np. w przypadku zgody na zabieg medyczny). Takie rozwiązanie nie zadziała jednak w każdej sytuacji i nie można uznawać go za pewnik.

Nasza Kancelaria może pomóc Państwu w stworzeniu ww. umowy i pełnomocnictw w porozumieniu z władzami odpowiedniej palcówki. Następnie możemy towarzyszyć Państwu podczas wizyty u notariusza. Aby poznać szczegóły i pełen opis naszych usług prosimy o kontakt.

bottom of page