top of page
Betonowa ściana

Bezpodstawne wzbogacenie

 

Bezpodstawne wzbogacenie to instytucja prawa cywilnego, która dotyczy sytuacji, w której jedna strona niesłusznie zyskuje na szkodzie drugiej. Istnieją różne rodzaje bezpodstawnego wzbogacenia, z których najczęstsze to nienależne świadczenie.

Przesłanki dochodzenia bezpodstawnego wzbogacenia obejmują:

1) faktyczne wzbogacenie jednej strony,

2) zubożenie drugiej strony,

3) brak podstawy prawnej dla tego wzbogacenia oraz

4) związek przyczynowy między wzbogaceniem a zubożeniem.

Negatywne przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia to: świadomość braku podstawy prawnej dla wzbogacenia przez stronę, która się wzbogacała, ustawowa zasada bezskuteczności dochodzenia roszczenia ze względu na zbyt długi okres czasu od wzbogacenia lub brak zainteresowania zubożonej strony dochodzeniem swoich praw.

Bezpodstawne wzbogacenie ma na celu przywrócenie równowagi między stronami poprzez zwrot wzbogacenia lub wypłacenie odpowiedniej rekompensaty zubożonej stronie. Jest to istotne narzędzie ochrony prawnej, które pozwala zapobiegać nieuzasadnionemu wzbogaceniu kosztem innych.

Nasz zespół przeanalizuje Państwa sprawę i oceni szanse powodzenia. Przeprowadzimy w Państwa imieniu cały proces lub sporządzimy poszczególne pisma.

bottom of page