top of page
Betonowa ściana

 

Wstępne badanie sytuacji

W niektórych sytuacjach Państwa bliski może zostać pozbawiony wolności (zatrzymany, tymczasowo aresztowany), a Państwo nie wiedzą gdzie przebywa, ani co się wydarzyło. Jest to szczególnie problematyczne, gdy chodzi o obcokrajowca, którego rodzina i bliscy znajdują się w innym kraju. W takiej sytuacji proponujemy wstępne badanie sytuacji. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji skontaktujemy się z komendami policji, aresztami śledczymi, prokuratorami lub sądami, aby ustalić:

  • gdzie dokładnie dana osoba przebywa

  • do dyspozycji jakiego organy pozostaje

  • jaka jest sygnatura sprawy i kto się nią zajmuje

  • jakie są podstawy pozbawienia wolności

  • jakie działania (i kiedy) planuje organ w najbliższym czasie

Na podstawie powyższych danych możliwe będzie podjęcie dalszych czynności w sprawie. Jeżeli zdecydują się Państwo na dalszą reprezentację, koszt badania sprawy zostanie wliczony w cenę kolejnych usług.

bottom of page