top of page
Betonowa ściana

 

Małżeńskie ustroje majątkowe

Polskie prawo wprowadza trzy modele ukształtowania stosunków majątkowych między stronami małżonkami. Są to:

​​

  • wspólność majątkowa - system ustawowy, który co do zasady powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego.

  • wspólność rozszerzona lub ograniczona;

  • rozdzielność majątkowa - pełna lub z wyrównaniem dorobku.

Aby wprowadzić system inny niż wspólność majątkowa (lub "wrócić" do wspólności po okresie obowiązywania innego rozwiązania) należy udać się do notariusza, który sporządzi odpowiedni akt. Co ciekawe, istnieje także możliwość darowizny z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z nich i odwrotnie - z majątku osobistego do majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa może powstać z mocy samego prawa - np. przy prawomocnym wyroku rozwodowym lub orzeczeniu separacyjnym, ogłoszeniu upadłości, czy ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków. Może także zostać wprowadzona przez sąd przymusowo:

  • na wniosek jednego z małżonków (z ważnych powodów) lub

  • na wniosek wierzyciela jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w sprawach majątkowych między małżonkami. Współpracując z wybranym przez Państwa lub poleconym przez nas notariuszem możemy stworzyć projekt umowy, którą zawrą Państwo w formie aktu notarialnego. Zajmujemy się także sprawami sądowymi o wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej, zapewniając pełną obsługę procesową. Prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów naszej oferty.

bottom of page