top of page
Betonowa ściana

 

Kary administracyjne

 

Przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na danym podmiocie. Pełni ona funkcję represyjną a nie kompensacyjną, a więc ma na celu ukaranie sprawcy. Organ administracji publicznej może odstąpić od wymierzania kary lub udzielić ulgi w jej wykonaniu. 

Oferujemy reprezentację w postępowaniu dotyczącym nałożenia kary administracyjnej, w ramach której będziemy składać pisma procesowe i zapewniać Państwu reprezentację, starać się odstąpienie od wymierzenia kary lub o ulgę w jej wykonaniu, a także składać środki odwoławcze oraz skargi do sądów administracyjnych. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu poznania szczegółów usługi.

bottom of page