top of page
Betonowa ściana

 

Kontakty z dzieckiem​​​

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom oraz dziadkom i jest niezależne od władzy rodzicielskiej, czy miejsca zamieszkania dziecka. Kwestię tę sąd ureguluje w wyroku rozwodowym i separacyjnym. Możliwe jest także złożenie samodzielnego wniosku dotyczącego kontaktów. Co istotne, w przypadku uregulowania kontaktów przed sądem istnieje możliwość ich egzekucji. Oznacza to, iż gdy jedno z rodziców nie stawia się na spotkania z dzieckiem lub utrudnia kontakty, sąd może nałożyć karę pieniężną (po wcześniejszym zagrożeniu jej nałożeniem).

Należyte ustalenie kontaktów, z uwzględnieniem dni, świąt, wakacji oraz miejsca ich odbywania jest szczególnie ważne w przypadku konfliktu rodziców. Możemy pomóc Państwu w sformułowaniu porozumienia dotyczącego kontaktów, a jeżeli polubowne rozwiązanie zawiedzie - także poprowadzić sprawę przed sądem.

bottom of page