top of page
Betonowa ściana

 

Małżeństwo z cudzoziemcem

Cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński w Polsce, musi przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem (zazwyczaj swoim prawem ojczystym) może zawrzeć małżeństwo. Jednak nie wszystkie kraje wydają takie zaświadczenia. Nie uzyskają ich obywatele m.in. Indii, Meksyku, Hiszpanii czy Ukrainy. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia ww. dokumentu wydane przez sąd polski. Posiadanie polskiego aktu urodzenia (lub małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie) nie jest wprawdzie konieczne, ale w praktyce często spotykamy się z takim wymogiem ze strony USC. W związku z tym transkrypcja może okazać się konieczna.

Kancelaria pomoże Państwu w uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia sądu oraz wyjaśni kolejne kroki konieczne do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem. W ramach usług będziemy Państwa reprezentować podczas rozprawy, a jeżeli sąd będzie chciał Państwa przesłuchać - postaramy się, by odbyła się ona zdalnie. Uzyskamy dla Państwa tłumaczenia przysięgłe, poświadczone kopie dokumentów, a w razie potrzeby także dokumenty z ambasad i konsulatów w Polsce. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia będą Państwo mogli udać się do kierownika wybranego USC i wyznaczyć datę ślubu.

bottom of page