top of page
Betonowa ściana

 

Obrona podejrzanego i oskarżonego

Postępowanie karne jest bez wątpienia niezwykle stresujące i może mieć doniosłe konsekwencje dla przyszłości podmiotów zaangażowanych nawet, jeżeli ostatecznie nie dojdzie do skazania. Z uwagi na to, warto skorzystać z pomocy adwokata, który zadba o przestrzeganie naszych praw i pokieruje procesem uwzględniając najlepszy interes oskarżonego. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem obrony w każdym stadium postępowania karnego - w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I instancji, zażaleniowym, odwoławczym oraz nadzwyczajnym. W zależności od Państwa potrzeb:

 • udzielamy porad prawnych,

 • reprezentujemy Klientów podczas czynności, np.

  • na Policji

  • w Żandarmerii Wojskowej

  • w prokuraturze,

  • w sądzie (powszechnym oraz wojskowym)

  • w innych sytuacjach, m. in. podczas oględzin

 • sporządzamy pisma procesowe, takie jak:

  • wnioski dowodowe,

  • wnioski o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych

  • wniosków o wydanie rzeczy zabezpieczonych podczas przeszukania

  • odpowiedzi na akt oskarżenia

  • wnioski o warunkowe umorzenie postępowania

  • wnioski o dobrowolne poddanie się karze

  • środki odwoławcze: apelacje, zażalenia i kasacje, wnioski o wznowienie postępowań, sprzeciwy od wyroku zaocznych i nakazowych

 • składamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jeżeli w toku postępowania karnego doszło do naruszenia praw człowieka wskazanych w Konwencji.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, proponując Klientom strategie procesowe, które w ich przypadku mają największe szanse powodzenia. Przed podjęciem działań wysłuchujemy Państwa, zapoznajemy się z aktami sprawy i staramy się skontaktować z osobami prowadzącymi postępowanie w organach ścigania. Następnie szczegółowo wyjaśniamy sytuację i nasze propozycje Klientom i wspólnie z nimi podejmujemy decyzję o dalszych krokach. Zapewniamy fachową obsługę prawną ale także wsparcie, którego nie można przecenić przy ogromnym obciążeniu psychicznym związanym ze sprawą karną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami: +48 503 157 559, +48 606 173 776 oraz adresami mailowymi: slupecka@sgadwokaci.com, grochowski@sgadwokaci.com

bottom of page