top of page
Betonowa ściana

 

Pochodzenie dziecka

Zgodnie z polskim prawem matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jeżeli w akcie urodzenia wpisano jako matkę kobietę, która matką nie jest można wszcząć postępowanie o zaprzeczenie macierzyństwa. Gdy w akcie urodzenia nie wpisano matki dziecka (dziecko nieznanych rodziców lub wcześniejsze zaprzeczenie macierzyństwa) macierzyństwo można ustalić w drodze procesu. Powyższe postępowania w praktyce zdarzają się rzadko. O wiele powszechniejsze są postępowania dotyczące ojcostwa.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż jego matki. Zaprzeczenie ojcostwa będzie możliwe, gdy w akcie urodzenia wpisany zostanie mężczyzna, który ojcem nie jest (np. kiedy ojcem nie jest mąż matki lub gdy dziecko zostało uznane przez mężczyznę innego niż biologiczny ojciec). Gdy zaprzeczono ojcostwo lub dziecko nie urodziło się w małżeństwie możemy mieć do czynienia z uznaniem ojcostwa (które jest dobrowolnym postępowaniem przed kierownikiem USC) lub ustaleniem ojcostwa (procedura sądowa). Wskazanie ojca dziecka w akcie urodzenia ma ogromne znaczenie min. dla możliwości żądania alimentów oraz władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Zdarzają się także sytuacje, w których danej osobie nie przysługuje legitymacja czynna do wytoczenia któregoś z powyższych powództw, pomimo, iż w rzeczywistości jest rodzicem dziecka. Należy wtedy zwrócić się o pomoc do prokuratora, który ma prawo wystąpić o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, pod warunkiem, że wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów z całego świata także w sprawach związanych z pochodzeniem dziecka i często powiązanych sprawach alimentacyjnych oraz sprawach o kontakty z dzieckiem i władzę rodzicielską. Zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i prowadzeniem procesów w całości. Zapraszamy do skorzystania z porady online i poznania szczegółów naszej oferty.

bottom of page