top of page

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna nie jest instytucją prawną a jedynie stanem faktycznym, w którym małżonkowie rozstają się, mieszkają osobno, nie utrzymują więzi emocjonalnych i fizycznych. W tym przypadku nie mamy do czynienia z orzeczeniem sądu. Małżonkowie pozostaję w małżeńskiej wspólności majątkowej (chyba że panował między nimi inny ustrój). Także alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dzieckiem nie są automatycznie rozstrzygane. Można jednak podjąć działania, które pomimo braku formalnej separacji będą tworzyć stan bardzo podobny.


Środki na utrzymanie rodziny

Na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wystąpić do sądu o zasądzenie środków na zaspokojenie potrzeb rodziny (potocznie często nazywane także alimentami). Nie chodzi tu jedynie o środki na utrzymanie wspólnych małoletnich dzieci ale także dla drugiego małżonka. Ten sam efekt osiągniemy, jeżeli uda nam się dogadać z małżonkiem i zawrzeć odpowiednią umowę - najlepiej w formie aktu notarialnego, co ułatwi egzekucję.


Rozdzielność majątkowa

Przed notariuszem możemy zawrzeć także umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową między małżonkami, a także dokonać podziału majątku dorobkowego. Jeżeli małżonkowie nie są zgodni, mogą zwrócić się do sądu o wprowadzenia rozdzielności oraz o podział wspólnego mienia.


Dzieci

Kwestie związane ze wspólnymi dziećmi najłatwiej jest ustalić między sobą. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, sąd na wniosek jednego z małżonków ustali:

  • miejsce zamieszkania dziecka

  • kontakty z dzieckiem

  • kwestię władzy rodzicielskiej

W odróżnieniu od separacji formalnej w tym przypadku małżonkowie wciąż będą po sobie dziedziczyć. Nie zniknie także domniemanie, że ojcem dziecka urodzonego przez żonę jest jej mąż (nawet jeżeli pozostaje ona w nieformalnym związku z innym mężczyzną).


Jak widać w przypadku separacji faktycznej nic nie dzieje się ex lege a każdą sprawę trzeba prowadzić oddzielnie. W przypadku separacji formalnej o wszystkich powyższych kwestiach rozstrzygnie sąd w wyroku lub postanowieniu. Co więcej, sąd może skierować małżonków na mediację.


W przypadku rozstania należy szczegółowo rozważyć sytuację i zastanowić się, czy w naszym przypadku lepsza będzie separacja faktyczna, prawna, czy też rozwód. Decyzja ta bowiem może mieć dla małżonków niebagatelne skutki.

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page