top of page
Betonowa ściana

 

Postępowanie wykonawcze

​​

W ramach postępowania wykonawczego Kancelaria świadczy w szczególności poniższe usługi:

  • wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

  • wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary

  • wniosek o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

  • wniosek o zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

  • wniosek o rozłożenie grzywny na raty

  • reprezentacja w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego

  • reprezentacja w postępowaniu o zamianę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności

  • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

  • reprezentacja w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku z pogwałceniem praw skazanego w zakładzie karnym (m.in. nieodpowiednia opieka medyczna, zbyt mała lub przeludniona cela, złe traktowanie przez strażników itp.)

  • skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z pogwałceniem praw skazanego przebywającego w zakładzie karnym

W sprawach wykonawczych zapewniamy reprezentację podczas rozpraw i posiedzeń w zakładzie karnym, a także rozmowy telefoniczne, przez Skype, Zoom oraz spotkania z osobami osadzonymi. Jeżeli Państwo lub Państwa bliscy potrzebują pomocy prawnej w związku z odbywaniem kary, prosimy o kontakt zapewnimy Państwu profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

bottom of page