top of page
Betonowa ściana

 

Analiza akt sprawy

Oprócz kompleksowego prowadzenia spraw Kancelaria oferuje także usługi dodatkowe, takie jak udzielanie porad prawych, przegląd akt sprawy, czy wstępne badanie sytuacji - głównie w przypadku osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych (ustalanie miejsca pobytu danej osoby, organu prowadzącego jej sprawę, sygnatury sprawy, zarzutów przeciwko osobie podejrzanej, termin i charakter najbliższych planowanych czynności itp.).

 

Jeżeli w Państwa sprawie organy podjęły już jakieś czynności konieczny może okazać się przegląd akt. Tylko na podstawie ich analizy będziemy w stanie w pełni ocenić sytuację i podjąć najlepsze decyzje procesowe. Zarówno podejrzany, jak i oskarżony mają prawo wglądu w materiały sprawy. W postępowaniu przygotowawczym prokurator może wprawdzie odmówić, powołując się na potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, jednak nawet wtedy podejrzany ma prawo do końcowego zapoznania się z materiałem dowodowym (przed złożeniem aktu oskarżenia do sądu). W ramach niniejszej usługi złożymy wniosek o dostęp do akt (jeżeli będzie to wymagane), udamy się do odpowiedniego organu (policja, żandarmeria, prokuratura, sąd itp.) i wykonamy fotokopie całości materiału procesowego, który zostanie Państwu udostępniony zdalnie. Następnie dokładnie przeanalizujemy akta i przedstawimy Państwu propozycje dalszych działań. Jeżeli zdecydują się Państwo na dalszą reprezentację, koszt przeglądu akt zostanie wliczony w cenę kolejnych usług.

bottom of page