top of page
Betonowa ściana

 

Reprezentacja świadków

 

Zazwyczaj profesjonalny pełnomocnik reprezentuje strony postępowania karnego ale zdarzają się także sytuacje, w których również świadek potrzebuje profesjonalnej pomocy. Uczestnik procesu może ustanowić pełnomocnika, o ile wymagają tego jego interesy w toczącym się postępowaniu. Najczęściej dzieje się tak na początkowym etapie postępowania (faza in rem), gdy świadek obawia się, iż może zostać podejrzanym. Istnieją też sytuacje, gdy świadek z różnych powodów ma ograniczony kontakt z sądem lub organem (przebywa zagranicą, podróżuje itp.) i trudno mu samodzielnie ustalić szczegóły przesłuchania (datę, miejsce, przesłuchanie przed konsulem itp.). Kancelaria podejmuje się reprezentacji świadków a także może pełnić funkcję pełnomocnika do doręczeń (a więc odbierać korespondencję i przesyłać skany Klientowi).

bottom of page