top of page
Betonowa ściana

 

Skarga na czynności komornika​

​​

Skargę na czynności komornika mona złożyć zarówno w odniesieniu do czynności podjętych jak i zaniechanych przez komornika (o ile na komorniku spoczywał obowiązek podjęcia dane czynności). Zasadą jest jednak, iż dotyczy ona jedynie kwestii proceduralnych a nie prawa materialnego (np. nie można zaskarżyć w tym trybie np. planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji). Termin na złożenie skargi jest niezwykle krótki - wynosi 7 dni od dnia czynności komornika (albo zawiadomienia strony o podjęciu czynności) lub dowiedzenia się przez skarżącego o niepodjęciu czynności.

 

Kancelaria zajmuje się między innymi składaniem ww. skarg oraz ewentualnych zażaleń na orzeczenia sądu w tej materii. Zapewniamy pełną obsługę, obejmującą: sporządzanie pism i wniosków, reprezentację na posiedzeniach oraz składanie środków zaskarżenia.

bottom of page