top of page
Betonowa ściana

Skarga pauliańska

 

Skarga pauliańska jest narzędziem, mającym na celu przeciwdziałanie działaniom umyślnym mającym na celu uszczuplenie majątku dłużnika w celu uniknięcia spłaty wierzycielom. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której dłużnik przepisuje majątek swojej najniższej rodzinie, by w razie egzekucji nie można było go zająć. Przesłanki skargi pauliańskiej obejmują:

1) istnienie zobowiązania dłużnika,

2) działanie mające na celu szkodzenie wierzycielom,

3) świadomość takiego działania przez dłużnika oraz

4) związek przyczynowy między tym działaniem a szkodą wierzycieli.

Odwracanie czynności pod tytułem darmym (darowizna) jest łatwiejsze niż w przypadku umów odpłatnych.

Termin wniesienia skargi pauliańskiej wynosi 1 rok od momentu, w którym wierzyciel dowiedział się o działaniu mającym na celu szkodzenie mu przez dłużnika.

Jeżeli Państwa dłużnik wyzbywa się majątku, by pokrzywdzić Państwa jako wierzycieli, prosimy o kontakt - stworzymy pozew i przeprowadzimy postępowanie mając na uwadze Państwa najlepszy interes.

bottom of page