top of page
Betonowa ściana

 

Postępowanie w sprawach

przeciwko nieletnim

Na gruncie prawa karnego nieletnim jest:

  • osoba, która w chwili popełnienia czynu ma pomiędzy 10 a 13 rokiem życia - w sprawach o demoralizację

  • osoba, która w chwili popełnienia czynu ma pomiędzy 13 a 17 rokiem życia (a w przypadku najcięższych przestępstw do 15 roku życia) - w sprawach o czyny karalne (tj. przestępstwa i wykroczenia)

  • osoba do 21 roku życia, względem której orzeczono środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze

W odniesieniu do wyżej wymienionych osób zastosowanie znajdą przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zamiast kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego a sprawę rozpozna wydział rodzinny i nieletnich, a nie wydział karny. Głównym celem działań wymiaru sprawiedliwości jest tu przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim (co zawarto w preambule ustawy).

Prawnicy naszej Kancelarii mają doświadczenie i wiedzę niezbędną do reprezentacji w sprawach dotyczących nieletnich. Możemy zaoferować Państwu porady prawne, sporządzenie pism procesowych oraz reprezentację w toku postępowania.

bottom of page