top of page
Betonowa ściana

 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Podobnie jak w przypadku zwykłego procesu karnego, w sprawie o wykroczenia obwinionemu przysługuje prawo do obrony na każdym etapie postępowania, a więc także w fazie czynności wyjaśniających (tj. przed złożeniem wniosku o ukaranie do sądu). Oznacza to, iż obwinionemu należy zapewnić dostęp do akt oraz możliwość ustanowienia obrońcy. Profesjonalna reprezentacja od samego początku sprawy bez wątpienia zwiększa szanse na skuteczne pokierowanie obroną.

Przykładowe wykroczenia to: kradzież rzeczy o wartości do 500 zł, wykonywanie działalności gospodarczej bez odpowiedniego wpisu, zezwolenia lub koncesji; prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu (0,2 do 0,5 promila we krwi).

 

Nasza Kancelaria zapewnia m.in następujące usługi:​

  • udzielanie porad prawnych

  • reprezentacja w trakcie czynności wyjaśniających

  • reprezentacja przed sądem

  • składanie pism procesowych

  • składanie środków zaskarżenia

bottom of page