top of page
Betonowa ściana

 

Ubezwłasnowolnienie

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych (w szczególności pijaństwa lub narkomanii) nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Ubezwłasnowolnienie najczęściej dotyczy osób starszych, których stan zdrowia nie pozwala już samodzielnie dbać o siebie i swój majątek. Wniosek do sądu składają osoby bliskie i to one zostają wyznaczone na opiekuna lub kuratora. Konieczne jest przedłożenie odpowiednich zaświadczeń lekarskich (chyba że ich uzyska jest niemożliwe) a w trakcie procesu przeprowadzane jest badanie przez biegłych sądowych. Całe postępowanie prowadzone jest przed sądem okręgowym i może okazać się długotrwałe i żmudne. Prawnicy Kancelarii dołożą wszelkich starań, aby naświetlić Państwu szczegóły tej instytucji oraz sprawić, by sprawa przebiegła możliwie sprawnie i szybko.

bottom of page