top of page
Betonowa ściana

 

Upadłość i restrukturyzacja

​​

W ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferujemy Państwu następujące usługi:

  •   analiza sytuacji dłużnika pod kątem możliwości złożenia wniosku

  •   analiza odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

  •   przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami

  •   zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej

  •   monitorowanie sprawy, bieżący kontakt z sądem, syndykiem i Klientem

  •   reprezentacja podczas czynności procesowych

  •   sporządzanie i składanie pism procesowych (m.in.: wnioski o zarząd przymusowy nad majątkiem oraz zastosowanie środków przymusu wobec dłużnika, zarzuty do planu podziału etc.)

  •   składanie środków zaskarżenia


Kancelaria prowadzi także postępowania przeciwko upadłemu, jeżeli dotyczą one mienia niewchodzącego do masy upadłości. Aby poznać szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

bottom of page