top of page
Betonowa ściana

 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego jest konieczne w wielu przypadkach, między innymi podczas nawiązywania nowego stosunku pracy czy na użytek organów zagranicznych. Czasem po wyjeździe zagranicę nasi Klienci dowiadują się, że są poszukiwani przez policję. Zdarza się także, że wyjeżdżają oni z Polski podczas procesu karnego i nie wiedzą jak zakończyła się ich sprawa lub czy ukaranie jest już przedawnione i mogą wrócić do kraju, nie obawiając się przykrych konsekwencji.

 

Jeżeli są Państwo w którejś z powyższych sytuacji, możemy w Państwa imieniu złożyć wniosek o zaświadczenie z KRK, w wersji polskiej lub wielojęzycznej (dla obywateli polskich, którzy chcą przedłożyć zaświadczenie w innym kraju UE). W razie potrzeby uzyskamy także tłumaczenie przysięgłe na dowolnie wybrany język oraz klauzulę apostille lub legalizację. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z nami lub zarezerwuj usługę

bottom of page