top of page

Zbieg egzekucji

Zdarzają się sytuacje, w których dana osoba ma kilka długów, w związku z którymi prowadzone są różne postępowania egzekucyjne. Mamy wtedy do czynienia ze zbiegiem egzekucji, który może mieć charakter jednolity (egzekucja administracyjna z administracyjną lub sądowa z sądową) lub niejednolity (egzekucja administracyjna z sądową). Poniżej przedstawiono zasady rozwiązywania sporów kompetencyjnych w tym zakresie.


Wedle zasady ogólnej w przypadku zbiegu egzekucję prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.


Zasada ta jednak znajduje wyjątki. W przypadku, gdy egzekucja dotyczy:

  • świadczeń alimentacyjnych, rentowych lub innych świadczeń powtarzających się,

  • świadczenia pieniężnego w walucie obcej

pierwszeństwo będzie miał zawsze komornik (a więc organ egzekucji sądowej) i to on poprowadzi wszystkie postępowania łącznie.


Zgodnie z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. Jednakże w rzeczywistości może się okazać, iż przekazywanie spraw między komornikami lub organami administracji będzie trwało bardzo długo, a przez cały okres nasze konto będzie zajęte. Czynności nie będą podejmowane, a odsetki zaczną rosnąć. W takiej sytuacji warto skorzystać z doradztwa prawnika, który w naszym imieniu skontaktuje się z komornikiem i postara się przyspieszyć cały proces.


10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page